OVER BKN

Batterij Keur Nederland heeft, in samenwerking met TÜV Nederland , een keuringsmethodiek ontwikkeld voor het periodiek keuren van tractiebatterijen en tractieladers. Deze methodiek, genaamd T-SPEC, staat onder toezicht van TÜV Nederland, waardoor kwaliteit en veiligheid gewaarborgd is.

Door het bijwonen van de Keuring door een TÜV Keurmeester, garanderen we dat iedere T-SPEC keurmeester van Batterij Keur Nederland op een hoog niveau van kennis en kunde keuringen blijft uitvoeren.

Image

WAAROM EEN KEURING?


Batterijen en Laders zijn onderhevig aan slijtage. Een defect kan leiden tot ongewenste en onveilige situaties. In het kader van de Arbowet is het vereist deze batterijen en laders periodiek te controleren en te onderhouden. Minimaal één keer per jaar dient een batterij en/of lader te worden gekeurd. Dat kan aan de hand van het BKN (Batterij Keur Nederland) Keurmerk.

Logistieke, industriële ondernemingen die regelmatig te maken hebben met voertuigen met een elektrische aandrijving die gevoed worden door een loodbatterij moeten zich realiseren dat ze aansprakelijk kunnen worden gesteld bij eventuele ongevallen. De inzet van uw interne transportmiddelen zijn erg afhankelijk van het onderhoud, de staat van de batterij en lader. De volgende zaken hebben een nadelig effect op de inzet van de batterijen:. Stof, vochtige omgevingen, zelf sleutelen, weinig of juist geen water bijvullen, slecht functionerende laders of vroegtijdig onderbreken van laadproces dragen bij aan versnelling van het slijtageproces. Het negeren of niet functioneren van indicatiemeters kan ook leiden tot onherstelbare schade aan de batterij. Laat uw tractiebatterijen daarom door ervaren servicemonteurs jaarlijks inspecteren, keuren en schoonmaken. Hiermee worden stilstand en hoge kosten teruggedrongen.

Mochten de kosten te hoog oplopen dan zal de onze medewerker de eventuele reparaties altijd in overleg met u doen. Indien de gebreken het niet toelaten de batterij en/of lader nog langer veilig in te zetten dan zal hij dit meteen met u bespreken.

Image

WAAR WORDT OP GEKEURD?

KEURINGSBEWIJS


Als de batterij en/of lader goedgekeurd is worden de volgende keuringsbewijzen afgegeven:

Een T-SPEC sticker met een uniek keuringsnummer dat zichtbaar op de gekeurde product moet zichtbaar worden aangebracht.

Een checklist met alle keuringspunten

De registratie van de keuring wordt uitgevoerd door BKN Keurend bedrijf binnen twee weken na keuring t.a.v. TUV Nederland.

Bij eventuele controles moeten de keuringsbewijzen overlegd kunnen worden. Deze bewijzen zijn bovendien belangrijke documenten voor uw verzekeringsmaatschappij en dienen zorgvuldig te worden bewaard.

KEURINGSRAPPORT LADER


Image

LAADRUIMTE


Bij het laden van tractiebatterijen en semitractie batterijen komt waterstof vrij door elektrolyse van het elektrolyt. De vrijkomende waterstof kan met de in de lucht aanwezige zuurstof een explosief mengsel vormen dat bekend staat als knalgas.

Men moet ervoor zorgen dat zich in een laadruimte of laadplek geen gevaarlijke waterstofconcentraties, zogenoemde waterstofnesten, kunnen vormen. Doordat waterstof lichter is dan lucht, stijgt deze omhoog waardoor hij zich kan ophopen onder plafonds, overkappingen, in open lichtarmaturen of dakkoepels en dergelijke.

Daarom behoren ventilatieafvoeren zo hoog mogelijk en ventilatie toevoeren zo laag mogelijk te zijn aangebracht en diagonaal in de ruimte te zijn geplaatst. Niet geventileerde vakken in en onder plafonds behoren te worden vermeden. Ventilatie behoort op de buitenlucht plaats te vinden. In het kader van voornoemde explosierisicobeoordeling behoort de laadruimte waar explosieve atmosferen kunnen voorkomen te worden ingedeeld in gevarenzones.

MAAK ER EEN GOEDE GEWOONTE VAN!

Wij adviseren de onderhoudsbeurt van de batterijen en/of laders te combineren met een BKN-keuring. Dat kost u het minst aan tijd én u kunt uw klanten en gebruikers tegemoet treden met up-to-date materiaal. Een kleine moeite die een verantwoord verschil maakt!